top of page
Search

3D printer enclosure/Кутия за 3D принтер

Did you try to print engineering plastics like ABS, Nylon, Polycarbonate and etc. with open frame machine? If you did that you will know it is not easy even in some cases, also impossible to achieve good quality and layers adhesion. In most of the cases warping is first problem, later the layer adhesion is coming, surface cracks and the result is not what you wanted to achieve.

After reaching this point, understanding that closed frame machine is the solution for printing engineering plastics, then you start searching of solution how to make your open frame machine capable to print those materials.

We from Innovative3D want to introduce you our 3D printer enclosure. With our solution you can turn your open frame machine into closed one .

Our enclosure keeps the environment around the machine stable and warm, which will improve printing quality, layer adhesion, the ability to print wider range of materials including engineering plastics.

Go to our web store HERE and upgrade your machine to a new level and enlarge the capabilities of your machine.


Опитвали ли сте да печатате с инженерни пластмаси като ABS, найлон, поликарбонат и др. на 3D принтер с отворена рамка? Ако сте го направили, сте разбрали, че не е лесно, дори в някои случаи е невъзможно да се постигне добро качество и адхезия на слоевете. Много често отделянето на детайла от масата е първият проблем, по-късно идва лошата адхезията между слоевете, повърхностните пукнатини и в крайна сметка нежелан краен резултат.

След достигане на тази точка, в която разбираме, че машината със затворена рамка е необходима за печат на инженерни пластмаси, се започва търсенето на решение как да направим нашия принтер с отворена рамка способен да печата тези материали. Ние от Innovative3D искаме да ви представим нашата кутия за 3D принтери.

С това решение можете да превърнете вашата машина с отворена рамка в затворена такава. Нашето предложение поддържа средата около машината стабилна и топла, което ще подобри качеството на печат, адхезията на слоя, способността да се отпечатва по-широк спектър от материали, включително инженерни пластмаси. Отидете в нашия онлайн магазин ТУК и отведете машината си на ново ниво като разширете възможностите и.
31 views0 comments

Comentarios


bottom of page