top of page
Search

New items in our Web shop/Нови продукти в нашият онлайн магазин

In order to provide all what yon need for best 3D printing experience we continue to add new items in our Web shop, go inside and chose what you need to realize your ideas. Improve your prints with Dimafix products Here or use more colors Here.


За да предоставим всичко, от което се нуждаете за най-доброто 3D изживяване, ние продължаваме да добавяме нови артикули в нашия уеб магазин, влезте и изберете това което ви е необходимо за да реализирате вашите идеи.

Подобрете отпечатъците си с продуктите на Dimafix Тук или използвайте повече цветове Тук.


12 views0 comments

Recent Posts

See All